Connect with us

Agama

13 Keutamaan, Niat, Waktu, Tata Cara, Hukum, Doa dan Manfaat Sholat Hajat

Manfaat Sholat Hajat – Shalat hajat adalah sholat sunnah muakada yang diajarkan oleh agama islam. Manfaat shalat hajat bisa didapat dengan cara melakukan sebagai sarana untuk memohon permintaan dan doa yang sangat anda inginkan kepada Allah SWT agar cepat dikabulkan. Setiap orang pasti memiliki keinginan, kebutuhan dan keperluan yang berbeda-beda.

Sholat Hajat, Manfaat Sholat Hajat, Khasiat Sholat Hajat

Sehingga wajar saja jika banyak orang yang akan melakukan shalat hajat demi tercapainya keinginan dan kebutuhan tersebut khususnya bagi kebutuhan yang mendesak. Allah SWT selalu memudahkan setiap hal yang menjadi urusan manusia, dengan shalat sunnah ini maka kita akan lebih mendekatkan diri pada Allah dan semakin bergantung pada setiap keputusan yang Allah berikan untuk hidup kita.

Keutamaan Shalat Hajat :

Dalam fiqih sunnah, Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa keutamaan dari shalat hajat ini adalah mendapat pahala dari Allah SWT dan manusia akan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sehingga setiap kebutuhan atau keperluan yang kita panjatkan kepada Allah SWT akan dikabulkan olehNya. Allah akan memberikan jaminan kepada hambanya yang melaksanakan shalat sunnah hajat. Yaitu cepat ataupun lambat pasti akan Allah kabulkan doa hamba-Nya.

Hukum Sholat Hajat

Hukum sholat hajat adalah sunnah. Pembahasan mengenai sholat sunnah hajat ini dicantumkan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab fiqih. Kitab fiqih tersebut diantaranya Fiqih Islam wa Adillatuhu oleh Prof Dr Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Empat Mazhab oleh Syaikh Abdurrahman Al Juzairi dan Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq.

Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai sholat hajat dalam kitab-kitab hadist misalnya kitab Al Adzkar yang ditulis oleh Imam Nawawi dan Shahih at Targhib wat Tarhib yang ditulis oleh Syaikh Nasiruddin Al Albani.

Sedangkan Prof Dr Wahbah Az Zuhaili menuliskan sholat hajat dalam urutan sholat sunnah ketiga setelah sholat sunnah tarawih, sholat sunnah dhuha, sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah istikharah pada sub bab Sholat-Sholat Mu’ayyanah Mustaqillah.

Dalam Fiqih Empat Madhab karya Syaikh Abdurrahman Al Juzairi dituliskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk memiliki kebutuhan yang bersifat syar’i untuk melaksanakan sholat sunnah hajat.

Waktu Shalat Hajat :

Anda bisa melakukan shalat hajat kapanpun tidak ada batas waktu tertentu, kecuali di waktu yang diharamkan untuk shalat seperti pada saat matahari terbit sampai naik setinggi lembing, ketika matahari berada di puncaknya, sesudah waktu ashar sampai matahari terbenam, pada saat matahari terbenam sampai terbenam sempurna, dan pada waktu sesudah shubuh.

Niat Shalat Hajat :

Menurut para ulama, tempat niat yang kita ucapkan dan yang sudah kita tancapkan dalam hati adalah hati itu sendiri. Niat merupakan salah satu syarat sah shalat hajat yang dilafalkan di awal shalat. Niat ini sebenarnya hukumnya adalah sunnah, walaupun tidak dilafalkan tetapi kita sudah meyakininya dalam hati. Niat shalat sunnah hajat yaitu, usholli sunatal haajati rok’ataini lillahita’alla.

Tata Cara Sholat Hajat

Tata cara sholat sunnah hajat sama seperti tata cara sholat sunnah pada umumnya. Muslim dianjurkan untuk menyucikan diri dari hadats kecil maupun besar; menyucikan badan, pakaian dan juga tempat beribadah dari najis; menutup aurat dengan benar dan menghadap ke arah kiblat.

Tata cara sholat hajat secara ringkat adalah sebagai berikut:

 • Niat
 • Takbiratul ikhram, diikuti dengan membaca doa iftitah
 • Membaca surat Al-Fatihah
 • Membaca ayat atau surat Al-Qur’an
 • Ruku’ secara tuma’ninah
 • I’tidal
 • Sujud
 • Duduk diantara dua sujud
 • Sujud kedua
 • Berdiri untuk menunaikan rakaat yang kedua
 • Membaca surat Al-Fatihah
 • Membaca ayat atau surat Al-Qur’an
 • Ruku’ secara tuma’ninah
 • I’tidal
 • Sujud
 • Duduk diantara dua sujud
 • Sujud kedua
 • Tahiyat akhir
 • Salam

Setelah selesai menunaikan sholat dianjurkan untuk berdzikir sebagaimana penjelasan dalam kitab Al-Adzkar oleh Imam Nawawi dan kemudian berdoa memohon hajat kepada Allah agar segera dikabulkan segala kebutuhannya.

Doa Sholat Hajat

Imam Nawawi menuliskan dua buah hadits terkait doa dan dzikir sholat hajat dalam kitab Al-Adzkar.

1. Dzikir sholat sunnah hajat. Dibaca setelah menunaikan sholat

 Doa Shalat Hajat, Manfaat Doa Shalat Hajat

Laa illaaha illallaahul-haliimul-kaarim, subhaanallaahi rabbil’arsyil-‘adzim. Al-hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin. As’aluka muujibaati rahmatika wa ‘azaa’ima magfiratika wal -‘ismata min kulli dzambiw wal-ganiimata min kulli birriw was-salaamata min kulli istmin, laa tada’ lii dzamban illaa gafartahuu wa laa hamman illaa farrajtahuu wa laa haajatan hiya laka ridan illaa qadaitahaa yaa arhamar-raahimiin.

“Tiada Ilah Tidak kecuali Allah, Yang Maha Santun lagi Maha Mulia. Maha Suci Allah, Rabb Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepada-Mu-lah aku memohon sesuatu yang menyebabkan memperoleh rahmat-Mu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh kebaikan dan selamat dari segala dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu keperluan melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan Yang Paling Pengasih dan Penyayang” (HR. Tirmidzi)

2. Doa sholat hajat yang shahih

Doa Sholat Hajat

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu dengan Nabiku Muhammad, Nabi (pembawa) rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu dengan kebutuhanku ini agar dipenuhiNya. Ya Allah, terimalah syafaatnya padaku.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Manfaat Sholat Hajat :

1. Sebagai jalan terkabulnya doa

Shalat hajat adalah shalat yang dilakukan ketika seseorang sedang menginginkan sesuatu atau memiliki hajat akan sesuatu. Sehingga manfaat utama dari shalat sunnah hajat ini adalah terkabulkan doa dan keinginan yang kita panjatkan kepada Allah. Percayalah bahwa Allah senantiasa mendengar doa-doa kita.

2. Sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah

Shalat adalah sarana ibadah terbaik untuk kita agar bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan hanya shalat wajibnya saja tetapi shalat sunnah seperti shalat duha dan shalat tahajud bisa menjadi sarana terbaik untuk kita agar lebih dekat dengan Allah SWT. Shalat hajat juga bisa menjadi tempat agar kita dekat dengan yang Maha Kuasa.

3. Sebagai sarana ibadah

Shalat merupakan salah satu jenis ibadah yang kita lakukan setiap hari dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Shalat sunnah hajat menjadi sarana ibadah yang tepat untuk anda yang ingin lebih dekat dengan Allah dan lebih mengenal Tuhan kita dengan baik.

4. Terhindar dari segala sesuatu yang sulit

Dalam hidup kita pasti akan menemukan berbagai kendala dan kesulitan pada setiap hal yang kita kerjakan atau yang kita inginkan. Hal ini merupakan salah satu cara Allah untuk melihat seberapa besar kesungguhan dan keimanan kita. Maka dengan melakukan shalat hajat, kita bisa terhindar dari segala hal yang menyulitkan kegiatan kita sehari-hari atau niat baik kita lainnya.

5. Terhindar dari segala marabahaya

Shalat hajat yang anda lakukan akan melindungi anda dari segala marabahaya yang mengancam, misalnya orang yang berniat jahat di jalanan atau bahaya lainnya yang bisa mengancam kehidupan anda seperti kecelakaan yang tidak diinginkan. Dengan melaksanakan shalat sunnah dan shalat wajib maka Allah akan sayang pada anda dan melindungi anda di mana pun berada.

6. Menjadi lebih disayang Allah

Seseorang yang selalu mendapatkan diri kepada Allah maka ia pun akan mendapat kasih sayang yang berlebih dari Allah. Oleh sebab itu cobalah untuk terus beristiqomah agar anda selalu disayang oleh Allah dan diberi hal-hal yang baik olehNya.

7. Mendapatkan surga

Siapa yang tidak ingin mendapat surga Allah, setiap orang yang melaksanakan perintah Allah dan masuk surga atas ridha Allah. Dengan anda melaksanakan shalat hajat maka surga Allah menanti anda. Karena dengan melakukan shalat sunnah hajat maka anda juga sedang mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintahNya. Barang siapa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya maka surga Allah adalah janjiNya.

8. Diberikan petunjuk yang tepat oleh Allah

Ketika anda sudah berada di tahap selalu mendekatkan diri kepada Allah maka anda akan mendapat petunjuk dari shalat hajat yang anda lakukan. Allah juga akan memudahkan setiap langkah anda setiap hari serta memberikan petunjuk yang benar setiap anda akan melakukan sesuatu.

9. Diberi segala kemudahan dari Allah

Hidup memang tentang cobaan, halangan dan rintangan bahkan setiap kegiatan yang kita lakukan selalu ada halangannya. Tetapi jika anda melakukan shalat hajat maka manfaatnya tidak hanya mendapatkan pahala namun juga akan diberi kemudahan oleh Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Maka bersyukurlah untuk apa yang sudah Allah berikan pada anda.

10. Membuat hati menjadi lebih tenang

Hati yang tenang maka kita akan bisa berpikir jernih serta hati menjadi lebih bahagia. Dengan anda melaksanakan shalat hajat untuk keinginan yang anda idamkan tetapi ternyata belum juga dikabulkan, anda tetap akan merasa tenang karena percaya pada janji Allah. Keyakinan anda kepada Allah akan bertambah karena yakin bahwa suatu hari nanti Allah akan mengabulkan permohonan anda. Selain itu, ketenangan anda juga akan bertambah.

11. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan kita pada Allah

Shalat hajat juga menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan keyakinan anda akan kuasa Allah SWT. Karena ketika anda shalat maka anda akan selalu yakin bahwa Allah selalu bersama anda, dan anda percaya Allah akan mengabulkan doa-doa anda. Maka shalat hajat ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sehingga keyakinan anda pada Allah pun akan bertambah setiap harinya.

12. Mendapat pahala

Percayalah bahwa kebaikan dan ibadah yang kita lakukan dalam hidup akan selalu mendapat pahala dari Allah SWT. Maka dari itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan saat melakukan shalat hajat. Selain mendapatkan apa yang kita inginkan saat permohonan kita terkabul, selain itu ditambah dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

13. Mampu menghindarkan diri dari segala dosa

Shalat hajat yang anda lakukan juga dapat menghindarkan anda dari segala dosa, maka dari itulah cobalah untuk melakukan shalat hajat ketika anda memiliki suatu permohonan tertentu. Ini merupakan salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan perintahNya. Dan dengan segala kemudahan tersebut maka tidak ada alasan lagi untuk kita mengeluh apa yang tidak kita punya.

Sholat hajat adalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan ketika memiliki maksud, keinginan serta masalah tertentu. Manfaatnya agar lebih mantap dan yakin ketika melakukan sebuah keputusan atau masalah yang masih bimbang.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Agama

Terbaru

To Top